Kostnader ved firmabil 2013

Beregningsmodell bil og skatt
 
(1) Per 1. januar inntektsåret.
(2) Yrkeskjøring
Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, blir fordelen fastsatt forholdsmessig i forhold til det antall påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.
Fordelen for bruk av firmabil beregnes av bilimportørens listepris ved førstegangsregistreringen. Verdien av ekstrautstyr skal også beregnes av importørens listepris.
Inntektsfradrag for bosatte i Finnmark eller Nord-Troms: 15 000 for skatteklasse 1 og 30 000 for klasse 2.
Beregning
Årlig lønnspåslag: 87470
Fellesskatt: 24492
Trygdeavgift: 6823
Toppskatt: 0
Årlig skattekostnad: 31314
Månedlig skattekostnad: 2610

Beregningsmodellen for BIL & Skatt er under oppdatering til ny og modifisert versjon for 2015.